iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Высказывания, "навязывающие" общение в эпистолярном дискурсе
Author/editor: Људмила Поповић
Published in: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich : opis, konfrontacja, przekład .- [1] : Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław, 21-22 listopada 1996 r. .- Wrocław, 1998 [Show]
Pages: 179-186
Note: Streszcz.: scc
Languages: rus
Abstract: На материале русского, украинского и сербского языков. (HK)
Author headings:
au. Popović, Ljudmila [Show]
Keywords: dyskurs, funkcja perswazyjna, język rosyjski, język serbski, język ukraiński, komunikacja językowa, korespondencja, wypowiedzenie
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
4.1.6. Serbo-Croatian group. Stylistics [Show]
4.5. Serbo-Croatian group. Semantics. Pragmatics [Show]
9.2.1.6. Russian. Stylistics [Show]
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]
9.4.1.6. Ukrainian. Stylistics [Show]
9.4.5. Ukrainian. Semantics. Pragmatics [Show]