iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Polskie i rosyjskie nazwy uczestników konfliktowych sytuacji komunikacyjnych : nomina agentis i nomina attributiva
Author/editor: Michał Sarnowski
Published in: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich : opis, konfrontacja, przekład .- [1] : Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław, 21-22 listopada 1996 r. .- Wrocław, 1998 [Show]
Pages: 187-195
Note: Streszcz.: rus
Languages: pol
Abstract: Profilowanie przestrzeni komunikacji negatywnej przez pryzmat nazw uczestników sytuacji komunikacyjnej. Językowe manifestacje cechy semantycznej 'kłótliwy - сварливый' w dwóch grupach nominacji: derywatach słowotwórczych i derywatach semantycznych. Aktualizacja nominacji (pogarda, lekceważenie, obelga). (Kar)
Author headings:
au. Sarnowski, Michał [Show]
Keywords: derywat semantyczny, derywat słowotwórczy, język polski, język rosyjski, 'kłótliwy', komunikacja językowa, nazwa nosiciela cechy, nazwy wykonawców czynności, opis konfrontatywny, sytuacja komunikacyjna
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
8.2.1.3.1. Polish. Nominal formation [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
9.2.1.3.1. Russian. Nominal formation [Show]
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]