iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Матеріали міжнародної славістичної конференції пам'яті професора Костянтина Трофимовича (1-3 квітня 1998 року) : у двох томах .- Т. 1
Author/editor: відп. ред. Моторний В.
Publication place: Львів
Publisher: "Літопис"
Year: 1998
Pages: 433 s.
Languages: ukr, etc.
Abstract: Конференція у Львовi. (AI)
Author headings:
rd. Motornij, Volodimir Andrìjovič [Show]
Keywords: języki słowiańskie, materiały konferencyjne, Трофимович Костянтин Костянтинович (1923-1993)
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.6.4. Personalia [Show]
Inbound references:
Recenzja: ŽEMBEROVÁ Viera .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1998 [Show]
Personal subject heading:
Trofimovič, Kostjantin Kostjantinovič [Show]
Articles:
VAKULENKO Maksim Olegovič: Derzhavna mova Ukrajiny v mizhnarodnomu spilkuvanni : ukrajinsjka ta skhidnoslov'jansjka latynyci .- Львів, 1998 [Show]
ŠVAČKO Vanja: Funkcija prijedložnih izraza u hrvatskome jeziku .- Львів, 1998 [Show]
ŠVIHRANOVÁ Božena: Internacionalizácija a terminologizácija v súčasných spisovných slovanských jazykoch .- Львів, 1998 [Show]
WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA Mariola: Język bułgarski początku XIX wieku w świetle pierwszych podręczników gramatyki .- Львів, 1998 [Show]
ŠIMA Pavel: Lingvistické a extralingvistické aspekty zmlúv Kyjevskej Rusi s Byzanciou .- Львів, 1998 [Show]
WALCZAK Bogdan: Zbieżności leksykalne lwowskiego bałaku i poznańskiej gwary miejskiej .- Львів, 1998 [Show]
TERLAK Zenovìj Michajlovič: Ад'єктивні словосполучення в аспекті норми .- Львів, 1998 [Show]
P`JATEC'KA Ol'ga Vasilìvna: Антитеза в хорватській та польській поезії початку ХХ ст. .- Львів, 1998 [Show]
VERBIČ Svjatoslav Oleksìjovič: Антропоніми як джерело мовно-історичної інформації .- Львів, 1998 [Show]
MĂŽLEKOVA Marija: Архаични морфологични черти във Ватиканското евангелие .- Львів, 1998 [Show]
KLÌŠČUN Galina, ČORNEN'KIJ Jaroslav Jaroslavovič: Афоризми та їх ідейно-тематичне навантаження в поезії Івана Франка .- Львів, 1998 [Show]
VASIL'ÊVA Ljudmila Pavlìvna: Боснійська мова у висловлюваннях діячів минулого та сучасного .- Львів, 1998 [Show]
KULÌŠ Žasmìna Valentinìvna: Взгляд на фразеологическую единицу в научной и учебной литературе по русскому и украинскому языкам .- Львів, 1998 [Show]
PETEGIRIČ Oleksandra: Графіко-фонетичні особливості першого українського розмовника .- Львів, 1998 [Show]
DANYLENKO Andrii: Давн. укр. ведена (лот. vedene тощо), вести, водити : спроба синтаксичної етимологізації .- Львів, 1998 [Show]
JAVORS'KA Galina M.: Деякі особливості мовних контактів близькоспоріднених мов : до характеристики українського пуризму .- Львів, 1998 [Show]
VANČUŠOVIČ Uljana Michajlìvna: Деякі особливості перекладу роману Я. Гашека "Пригоди бравого вояка Швейка" на українську мову .- Львів, 1998 [Show]
ČERNIŠ Tetjana Oleksandrìvna: До етимології слов'янських назв із коренем псл. *vьr- .- Львів, 1998 [Show]
KOVAL'-KOSTINS'KA Oksana Volodimirìvna: До питання про абстрактні назви кольорів у слов'янських мовах .- Львів, 1998 [Show]
OGOLENKO Marina: До питання про вивчення периферійних польських говірок на Україні : на матеріалі польської говірки с. Красилівська Слобідка Хмельницької області .- Львів, 1998 [Show]
KÌTOVA Larisa: До питання про другий південнослов'янський вплив у зв'язку з дослідженням графіки та орфографії Галицько-Волинського літопису .- Львів, 1998 [Show]
VERBOVS'KA Ìrina: До питання про словотвірну синонімію прикметників в українській, сербській та хорватській мовах .- Львів, 1998 [Show]
DEM`JANENKO Natalìja: До питання про смисловий центр фразеологізмів з музичним компонентом : на матеріалі польської, української та російської мов .- Львів, 1998 [Show]
DJAČUK Tetjana: До проблеми запозичень в українській соціально-економічній термінології .- Львів, 1998 [Show]
TIŠČENKO Oleg Volodimirovič: До проблеми знакової репрезентації обряду : контрастивно-концептуальна проспекція у споріднених мовах .- Львів, 1998 [Show]
LISA Galina Ìvanìvna: До проблеми становлення давньоукраїнського варіанту давньоболгарської мови .- Львів, 1998 [Show]
KÌCILA Lìdìja: До проблеми чесько-української омонімії .- Львів, 1998 [Show]
MASIC'KA Tetjana Êvgenìvna: Згортання валентного потенціалу у похідних дієслівних предикатах .- Львів, 1998 [Show]
GERMAN Kostjantin Fedorovič: Зміна *[t'] > [k'], *[d'] > [g'] у говорах української мови : на матеріалах "Загальнослов'янського лінгвістичного атласу", "Атласу української мови" та регіональних атласів .- Львів, 1998 [Show]
SAAKJAN Ol'ga Sergìïvna: Интерференция и заимствования : проблема разграничения на материале русского и украинского языков .- Львів, 1998 [Show]
NAZARENKO Lìlìja Jurìïvna: Індивідуально-авторські трансформації чеських стійких порівнянь у художньому тексті .- Львів, 1998 [Show]
NEŠČADÌN Mikola G.: К вопросу о приставке с чистовидовым значением в русском языке .- Львів, 1998 [Show]
USTJUGOVA Ljudmila Michajlovna: К вопросу о языковых особенностях "Повести временных лет" и методике их исследования .- Львів, 1998 [Show]
OLEŠČUK Tetjana: К истории номинации болезненных состояний человека в Киевской Руси .- Львів, 1998 [Show]
ALBUL Ol'ga Ananìïvna, VASIL'ÊVA Ljudmila Pavlìvna: К. Трофимович - видатний український славіст .- Львів, 1998 [Show]
CHOBZEJ Natalìja Vasilìvna: Карпатоукраїнсько-південнослов'янські лексичні паралелі : міфологічні назви .- Львів, 1998 [Show]
ARGUTKÌNA Oleksandra: Концепт числа три в слов'янських мовах .- Львів, 1998 [Show]
LEVČENKO Olena Petrìvna: Концептуальний аналіз фразеологічної символіки .- Львів, 1998 [Show]
GAŽEVA Ìnna Dmitrìvna: Концептуальный анализ художественных заимствований : на материале "Сорочинской ярмарки" Н.В. Гоголя .- Львів, 1998 [Show]
DEMS'KA-KULČIC'KA Orisja Mar`janìvna: Лексичні одиниці на позначення процесу говоріння в українській та польській мовах .- Львів, 1998 [Show]
JARMOLENKA Georgìj, RYČKOVA Ljudmìla: Лингвостатистический анализ драматургического произведения : на основе компьютерной версии текста пьесы Янки Купалы "Павлинка" .- Львів, 1998 [Show]
LOBUR Nadìja Volodimirìvna, OSTAPENKO Olena: Місце і роль релігійних номінацій в образній антропосистемі української та чеської мов .- Львів, 1998 [Show]
TOKARS'KA Antonìna Semenìvna: Мовленнєвий етикет як ознака національної культури .- Львів, 1998 [Show]
JENČ Helmut: Мовознавчі дослідження Костянтина Трофимовича в галузі сорабістики .- Львів, 1998 [Show]
BÌLOVUS Galina Grigorìvna: Монолексемный перевод как средство воспроизведения фразеологизмов в украинских переводах русскоязычных повестей Т.Г. Шевченко .- Львів, 1998 [Show]
TYRTOVA Galina Pavlovna: Морфонологические явления в словообразовании существительных современного сербохорватского языка .- Львів, 1998 [Show]
ZÌNČENKO Ìrina Vasilìvna: Мотиви номінації вишивальних технік : на матеріалі народних назв української та чеської мов .- Львів, 1998 [Show]
PÌLEC'KIJ Volodimir Ìvanovič: Назви діяча в українській науково-технічній термінології .- Львів, 1998 [Show]
SMOL'S'KA Adelaїda Kostjantinìvna, KOLESNIK Valentina Oleksìïvna: О создании этнолингвистического атласа болгарской диаспоры в Украине .- Львів, 1998 [Show]
MOISEENKO Viktor E.: Об одном редком типе фразеологизмов в славянских языках .- Львів, 1998 [Show]
MÌRČENKO Mikola Vasil'ovič: Об'єктність як синтаксична категорія .- Львів, 1998 [Show]
BUBLEJNIK Ljudmila Vasilìvna: Образні співзначення конкретних лексем : українсько-російські відповідники .- Львів, 1998 [Show]
KRAVČUK Alla Mikolaïvna: Омонімія у сфері польсько-української ономастичної фразеології .- Львів, 1998 [Show]
ÊREMENKO Ìrina Anatolìïvna: Паремийные инновации Л.Н. Толстого : на материале изучения текстов писем писателя .- Львів, 1998 [Show]
ALEKSÊÊNKO Michajlo Andrìjovič: Полиноминативность в современном дискурсе .- Львів, 1998 [Show]
ÌVČENKO Anatolìj Oleksandrovič: Польсько-українські фразеологічні контакти : змагання за першородство .- Львів, 1998 [Show]
BALANDÌNA Nadìja Francìvna: Посессивность в глагольных предикативных конструкциях : на материале чешского языка в сопоставлении с русским и украинским .- Львів, 1998 [Show]
ADAMENKO Svìtlana Leonìdìvna: Походження серболужицьких нормативних назв лікарських рослин .- Львів, 1998 [Show]
BARDÌNA Natalìja Vasilìvna: Проблема диалектичности словацкого мировидения и релятивизм словацкого дискурса .- Львів, 1998 [Show]
KOROL'OVA Natalìja: Прозвища и их значение в произведениях А.И. Куприна .- Львів, 1998 [Show]
ŠIMKO Olena Volodimirìvna: Развитие теории деепричастий в восточнославянских грамматиках XVI- начала XVIII веков .- Львів, 1998 [Show]
ŠUL'GAČ Vìktor Petrovič: "Реєстр Війська Запорозького 1649 року" як етимологічне джерело .- Львів, 1998 [Show]
KARPENKO Ol'ga Petrìvna: Роль гідронімів у реконструкції лексичного складу прамови .- Львів, 1998 [Show]
PÌROGA Nadìja: Семантика отрицательных слов и формирование понятий .- Львів, 1998 [Show]
SKAB Marìja Vasilìvna: Семантична структура слова як засіб фіксації уявлень східних слов'ян про душу .- Львів, 1998 [Show]
DANILENKO Ljudmila Ìvanìvna: Семантичні конотації етнонімів у чеській фразеології .- Львів, 1998 [Show]
BASAVA Ganna: Синтаксические окказионализмы в аспекте универсального и национально-специфического .- Львів, 1998 [Show]
RÌZNIK Sergìj Michajlovič: Синтаксична активність прикметника в українській та польській мовах .- Львів, 1998 [Show]
BONDAR Kostjantin: Слова з коренем *čud-/kud- у російській церковнослов'янській мові .- Львів, 1998 [Show]
JASTREMS'KA Zorjana Ìgorìvna: Словацька і українська фразеологія з компонентами-назвами шляхових мір .- Львів, 1998 [Show]
FEDONJUK Valentina: Слов'янська антропонімічна лексика у складі фразеологічних одиниць : культурологічний аспект .- Львів, 1998 [Show]
BEŠKAREVA Ol'ga Oleksandrìvna: Собственное имя в функции заглавия художественного произведения .- Львів, 1998 [Show]
LAZORIŠIN Ìgor: Специфика семантической структуры и внутритекстовых связей эпитета в памятниках славянского фольклора .- Львів, 1998 [Show]
KASPRIŠIN Zorjana Olegìvna: Специфіка МСМ десубстантивних іменників української мови у порівнянні з іншими слов'янськими .- Львів, 1998 [Show]
MEDINS'KA Alla Vìtalìïvna: Споріднені корені у словотвірних системах української і литовської мов .- Львів, 1998 [Show]
TEPLJAKOV Ìvan Michajlovič, FEDIK Ljubov Stefanìvna: Стан та особливості розвитку чеської літературної мови на сучасному етапі : чеська мова на зламі тисячоліть .- Львів, 1998 [Show]
PAVLENKO Larisa Petrìvna: Суфіксально-складні слова номінації осіб з ад'єктивним кваліфікатором : діахронічний аспект .- Львів, 1998 [Show]
STAVIC'KA Lesja Oleksìïvna: Тенденції образного слововживання в українському символізмі .- Львів, 1998 [Show]
OLÌJNIK Miroslava Jaroslavìvna: Українська фразеологія мікрополя неозначено-малої кількості : у порівнянні з польською .- Львів, 1998 [Show]
SAÊVIČ Ìrina Georgìïvna: Універсальне і національно-культурне у проекції на концепт 'музичний інструмент' : на матеріалі української та російської мов .- Львів, 1998 [Show]
PARF'ONOVA Svìtlana Oleksandrìvna: Формування польської науково-технічної термінології середини 18- середини 19 ст.ст. : nomina instrumenti .- Львів, 1998 [Show]
ANTONJAK Božena Jurìïvna: Фрагмент картини сприйняття часу : сербохорватське trenutak, čas (časak) .- Львів, 1998 [Show]
SKAB Mar`jan Stefanovič: Функціональна сфера апелятивності у слов'янських мовах та її інтерпретації лінгвістами .- Львів, 1998 [Show]
LABAŠČUK Michajlo Stepanovič: Художественное словесное творчество как познание : на материале славянских языков .- Львів, 1998 [Show]