iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Język bułgarski początku XIX wieku w świetle pierwszych podręczników gramatyki
Author/editor: Mariola Walczak
Published in: Матеріали міжнародної славістичної конференції пам'яті професора Костянтина Трофимовича (1-3 квітня 1998 року) : у двох томах .- Т. 1 .- Львів, 1998 [Show]
Pages: 18-23
Languages: pol
Abstract: Na materiale gramatyk J. Venelina i N. Rilskiego. (AI)
Author headings:
au. Walczak-Mikołajczakowa, Mariola [Show]
Keywords: 19 w., gramatyka 1 (system reguł językowych), gramatyka 3 (dokument), język bułgarski, Венелин Юрий Иванович (1802-1839), Неофит Рилски (1793-1881)
Tags:
Classification:
3.1.2. Bulgarian. History of language [Show]
3.1.1. Bulgarian. Modern literary language [Show]
Personal subject heading:
Venelìn, Jurìj Ìvanovìč [Show]
Neofit Rilski [Show]