iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: Nowy Testament

Description Type Actions
MALDJIEVA Viara: Analiza funkcji porównania w tekstach Nowego Testamentu i tekstach New Age : na materiale języka bułgarskiego i polskiego .- Łódź, 2000 Book article [Show]
Biblia święta to jest Księgi Starego i Nowego Zakonu .- T. 2 : Księgi Nowego Testamentu ; Kommentare .- Paderborn, 2001 Book [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Czy Jakubica to Jakubica i inne zagadki .- "Zeszyty Łużyckie" 1999 Journal article [Show]
PYTEL-PANDEY Danuta: Dyrektywne akty mowy w Nowym Testamencie .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2013 Journal article [Show]
ZARĘBSKI Rafał: Etnonimy i nazwy odetniczne w polskich przekładach Nowego Testamentu .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2003 Journal article [Show]
TIMOSZUK Mikołaj: Ewangelie po białorusku W. Godlewskiego i P. Tatarynowicza .- "Acta Albaruthenica" 2011 Journal article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Jak wyglądałby dolnołużycki język literacki, gdyby... .- "Zeszyty Łużyckie" 1995 Journal article [Show]
TEICHMANN Doris: Die Jakubica-Handschrift von 1548 .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2015 Journal article [Show]
BREZA Edward: Język przekładu Ewangelii na kaszubski ks. Franciszka Gruczy .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 Journal article [Show]
BIEŃKOWSKA Danuta: Językowy obraz wspólnoty : na materiale Nowego Testamentu w przekładzie ks. Jakuba Wujka .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2001 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 63 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7 [ Next >> (2) ] [ Last >| (7) ]