iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Analiza funkcji porównania w tekstach Nowego Testamentu i tekstach New Age : na materiale języka bułgarskiego i polskiego
Author/editor: Wiara Małdżiewa
Published in: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy : materiały z konferencji 11-14 maja 1999 r. .- [Cz. 1] .- Łódź, 2000 [Show]
Pages: 463-476
Languages: pol
Author headings:
au. Maldjieva, Viara [Show]
Keywords: język bułgarski, język polski, konstrukcja porównawcza, Nowy Testament, predykat 1 (składnik struktury predykatowo-argumentowej)
Tags:
Classification:
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]