iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.1.2. General part. Problems of modern languages. Problems of translation

Description Type Actions
WIKTOROWICZ Józef: Abtönungspartikeln im Deutschen und ihre Äquivalente im Polnischen .- "Kwartalnik Neofilologiczny" 1998 Journal article [Show]
MAZUR-MIERZWA Lidia: Adekwatność przekładu a swoboda tłumaczenia .- "Kieleckie Studia Rusycystyczne" 1999 Journal article [Show]
STAWNICKA Jadwiga: Aktionsarten w języku rosyjskim i ich niemieckie translaty .- Katowice, 2002 Book [Show]
Aktualne kierunki traduktologii polskiej : materiały z konferencji przekładoznawczej .- Częstochowa, 1999 Book [Show]
KOZAK Jolanta: Alicja pod podszewką języka .- "Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja : dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN" 2000 Journal article [Show]
KARDYNI-PELIKÁNOVÁ Krystyna: Aluzje literackie i wyrażenia prowerbialne w "Panu Tadeuszu" i jego czeskich przekładach .- "Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Literárněvědná slavistika (X)" 1998 Journal article [Show]
KULWICKA-KAMIŃSKA Joanna: Analiza semantyczna atrybutów Boga jeden, jedyny w Koranie i w Biblii .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 1998 Journal article [Show]
KAPERA Marta: Angielskie tłumaczenia komedii Fredry .- Kraków, 1998 Book article [Show]
CITKO Lilia: Antroponimia "Pana Tadeusza" w przekładzie na język białoruski .- Bydgoszcz, 2000 Book article [Show]
JASKOT Maciej Paweł, WILTOS Agnieszka: An approach to the translation of deontic modality in legal texts : the case of the Polish and English versions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2017 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 679 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (68) ]