iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Aktualne kierunki traduktologii polskiej : materiały z konferencji przekładoznawczej
Author/editor: pod red. Pawła Płusy
Publication place: Częstochowa
Publisher: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Year: 1999
Pages: 131 s.
Languages: pol
Abstract: Częstochowa, 11 maja 1998 r. Organizator: Międzyzakładowa Pracownia Badań Translatologicznych Instytutu Filologii Obcych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. (HK)
Author headings:
rd. Płusa, Paweł [Show]
Keywords: 1998 r., Częstochowa, język polski, materiały konferencyjne, teoria przekładu, translatoryka
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.1.2. General part. Problems of modern languages. Problems of translation [Show]
Articles:
PODOBIŃSKI Stanisław: Adaptacja zapożyczeń w polskim słownictwie technicznym w obrębie nazw osób .- Częstochowa, 1999 [Show]
KACZMAREK Andrzej: Les exercises de traduction et l'ordinateur .- Częstochowa, 1999 [Show]
SZCZODROWSKI Marian: Kodematyczne aspekty problemów translatorycznych .- Częstochowa, 1999 [Show]
KURPANIK-MALINOWSKA Gizela: Na początku był Mrożek : o przekładzie współczesnego dramatu niemieckiego .- Częstochowa, 1999 [Show]
LUKSZYN Jurij: O substracie lingwistycznym terminologii translatorycznej .- Częstochowa, 1999 [Show]
ŁAWNIKOWSKA-KOPER Joanna: Podejście funkcjonalne w translacji : kilka uwag do teorii skoposu .- Częstochowa, 1999 [Show]
KOZAK Anna: Podstawy metodologiczne w śląskich publikacjach translatologicznych .- Częstochowa, 1999 [Show]
FAST Piotr: Redaktor w przekładzie i jego rola wewnątrztekstowa .- Częstochowa, 1999 [Show]
MALISZEWSKI Julian: Warsztatowe problemy tłumaczeń specjalistycznych .- Częstochowa, 1999 [Show]