iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Podstawy metodologiczne w śląskich publikacjach translatologicznych
Author/editor: Anna Kozak
Published in: Aktualne kierunki traduktologii polskiej : materiały z konferencji przekładoznawczej .- Częstochowa, 1999 [Show]
Pages: 37-45
Languages: pol
Abstract: Przegląd podstaw metodologicznych wydawanych w Katowicach serii: "Przekład Artystyczny" i "Studia o Przekładzie". (HK)
Author headings:
au. Kozak, Anna [Show]
Keywords: ekwiwalencja międzyjęzykowa, język polski, "Przekład Artystyczny", "Studia o Przekładzie", teoria przekładu, translatoryka
Tags:
Classification:
1.1.2. General part. Problems of modern languages. Problems of translation [Show]
8.2. Polish [Show]