iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Podejście funkcjonalne w translacji : kilka uwag do teorii skoposu
Author/editor: Joanna Ławnikowska-Koper
Published in: Aktualne kierunki traduktologii polskiej : materiały z konferencji przekładoznawczej .- Częstochowa, 1999 [Show]
Pages: 59-63
Languages: pol
Author headings:
au. Ławnikowska-Koper, Joanna [Show]
Keywords: analiza funkcjonalna, funkcja komunikacyjna, język polski, komunikacja językowa, przekład 1 (procedura lingwistyczna), przekład 2 (rezultat), teoria przekładu
Tags:
Classification:
1.1.2. General part. Problems of modern languages. Problems of translation [Show]