iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Czyżewski
Given names: Feliks
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Czyżewski Feliks [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor CZYŻEWSKI Feliks: Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych .- Cz. 1 : Słownik nazwisk .- Lublin, 2013 Book [Show]
autor CZYŻEWSKI Feliks: Atlas etnolingwistyczny Pobuża : uwagi wstępne o kwestionariuszu .- Poznań, 2002 Book article [Show]
autor CZYŻEWSKI Feliks: Bilingwizm na obszarze wschodniej Lubelszczyzny : stan historyczny i współczesny .- Białystok, 1999 Book article [Show]
autor CZYŻEWSKI Feliks: Burza w wierzeniach ludowych .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1994 Journal article [Show]
autor CZYŻEWSKI Feliks: Fonetyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich południowo-wschodniego Podlasia .- Lublin, 1994 Book [Show]
autor CZYŻEWSKI Feliks: Granice polityczne a granice językowe - propozycje metodologiczne : na przykładzie gwar pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego .- Warszawa, 2001 Book article [Show]
autor CZYŻEWSKI Feliks: Jeszcze w sprawie nazw rodzimych/obcych na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim .- "Rozprawy Komisji Językowej [ŁTN]" 2004 Journal article [Show]
autor CZYŻEWSKI Feliks: Kategoria rodzaju gramatycznego rzeczowników w gwarach pogranicza polsko-ukraińskiego na obszarze południowego Podlasia : zarys problematyki .- Lublin, 2000 Book article [Show]
autor CZYŻEWSKI Feliks: O potrzebie wyzyskania "Kartoteki gwar kresowych" Wiaczesława Werenicza w dialektografii polskiej .- Łódź, 2002 Book article [Show]
autor CZYŻEWSKI Feliks: Paralelizm w badaniach gwar pogranicza polsko-ukraińsko-białoruskiego .- "Rozprawy Komisji Językowej [ŁTN]" 2003 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 35 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4 [ Next >> (2) ] [ Last >| (4) ]

Related documents

Description Type Actions