iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Paralelizm w badaniach gwar pogranicza polsko-ukraińsko-białoruskiego
Author/editor: Feliks Czyżewski
Published in: Rozprawy Komisji Językowej [ŁTN] [Show]
Journal issue: 2003 T. 48
Pages: 5-12
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Postulat objęcia badaniem terytorialnych odmianek języka w obrębie i poza granicami państwowymi oraz prowadzenia paralelnych badań obu języków występujących na terenach objętych bilingwizmem. (JB)
Author headings:
au. Czyżewski, Feliks [Show]
Keywords: gwara, język białoruski, język mniejszościowy, język polski, język ukraiński, pogranicze językowe
Tags:
Classification:
1.3. General part. Regional problems [Show]
8.2.3. Polish. Dialectology [Show]
9.4.3. Ukrainian. Dialectology [Show]
9.3.3. Belorussian. Dialectology [Show]