iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Granice polityczne a granice językowe - propozycje metodologiczne : na przykładzie gwar pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego
Author/editor: Feliks Czyżewski
Published in: Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami : studia poświęcone Antoninie Obrębskiej-Jabłońskiej w stulecie urodzin .- Warszawa, 2001 [Show]
Pages: 63-69
Languages: pol
Abstract: Zdaniem autora w opisie gwar peryferyjnych powinna być stosowana (w odróżnieniu od opisowej metody dialektograficznej) wykorzystująca podejście diachroniczne metoda dialektologiczna. Jej zastosowanie pozwala ukazać, w jakim stopniu gwary te są rezultatem ewolucji, a w jakim - interferencji współistniejących gwar oraz pokazuje, że granice językowe nie zawsze odpowiadaja granicom politycznym. Opis gwar peryferyjnych powinien zmierzać do ukazania związków opisywanego systemu językowego z dialektami sąsiednimi i z językiem ogólnym. (HK)
Author headings:
au. Czyżewski, Feliks [Show]
Keywords: dialektografia, dialektologia, gwara, język polski, języki wschodniosłowiańskie, pogranicze językowe
Tags:
Classification:
1.3. General part. Regional problems [Show]
8.2.3. Polish. Dialectology [Show]
9.3.3. Belorussian. Dialectology [Show]
9.4.3. Ukrainian. Dialectology [Show]