iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych .- Cz. 1 : Słownik nazwisk
Author/editor: Feliks Czyżewski
Publication place: Lublin
Publisher: "Polihymnia"
Year: 2013
Pages: 152 s.
Note: Bibliogr., fot., indeks, mapy, streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: W słowniku zarejestrowano ok. 3000 haseł wydobytych z inskrypcji nagrobnych zebranych w latach 2005-2008. Badania przeprowadzono na ok. 60 cmentarzach wyznaniowych (głównie unickich i prawosławnych) północno-wschodniej Lubelszczyzny. Najstarsze analizowane inskrypcje z poł. XIX w. zapisywane były w języku polskim i rosyjskim. Od początku lat 20. XX w. są to również inskrypcje w języku ukraińskim. W części wstępnej omówiono podłoże historyczno-językowe badanego obszaru oraz przestawione zostały zasady redakcyjne zastosowane przy budowie słownika. (IŁ)
Author headings:
au. Czyżewski, Feliks [Show]
Keywords: antroponimia 1 (zbiór antroponimów), historia języka, inskrypcja nagrobna, język polski, język rosyjski, język ukraiński, Lublin (region), nazwisko, pogranicze językowe, słownik 1 (zbiór wyrazów ułożonych alfabetycznie), słownik onomastyczny, transkrypcja
Tags:
Classification:
1.4.1.1. General part. Lexicology. Contrastive studies. Bi- and multilingual dictionaries [Show]
1.5. General part. Onomastics [Show]
8.2.7.1. Polish. Anthroponymy [Show]
9.2.7.1. Russian. Anthroponymy [Show]
9.4.7.1. Ukrainian. Anthroponymy [Show]
Inbound references:
Recenzja: OSTRÓWKA Małgorzata .- Warszawa, 2015 [Show]
Recenzja: FROLJAK Miroslava .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2015 [Show]
Recenzja: KIJAS Artur .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2016 [Show]
Recenzja: ŠKLJARYK Vadzìm .- "Беларуская лінгвістыка" 2015 [Show]