iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Jeszcze w sprawie nazw rodzimych/obcych na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim
Author/editor: Feliks Czyżewski
Published in: Rozprawy Komisji Językowej [ŁTN] [Show]
Journal issue: 2004 T. 49
Pages: 111-116
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Autor zwraca uwagę na trudności związane z badaniem antroponimii pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego oraz postuluje uwzględnienie danych dialektologicznych i ekstralingwistycznych. (JB)
Author headings:
au. Czyżewski, Feliks [Show]
Keywords: antroponimia 1 (zbiór antroponimów), język polski, języki wschodniosłowiańskie, kontakty językowe, pogranicze językowe
Tags:
Classification:
1.3. General part. Regional problems [Show]
8.2.7.1. Polish. Anthroponymy [Show]