iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: 20/21 w.

Description Type Actions
MIECZKOWSKA Halina: Aktywność słowotwórcza a zjawisko zapożyczeń na przykładzie czasowników dwuaspektowych : w ujęciu polsko-słowackim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2015 Journal article [Show]
MARYNIAKOWA Irena: Dawna leksyka Ciechanowca i okolicznych wsi .- "Acta Baltico-Slavica" 2012 Journal article [Show]
LIZAK Jadwiga: Dialog z kulturą popularną w języku współczesnej powieści dla młodzieży : gry ze sloganem reklamowym .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2012 Journal article [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Dynamika struktur złożeniowych w językach słowiańskich .- Warszawa, 2012 Book article [Show]
CHLEBDA Wojciech: Frazeografia polska przełomu wieków XX na XXI .- Opole, 2003 Book article [Show]
Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków .- Opole, 2007 Book [Show]
WOJTAK Maria: Gatunki prasowe .- Lublin, 2004 Book [Show]
PACNEROVÁ Ludmila: Hlaholice na prahu třetího tisíciletí .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2001 Journal article [Show]
ROSZKO Roman: Innowacje podlegają unifikacji .- Warszawa, 2008 Book article [Show]
ROSIŃSKA Agnieszka: Jak reklamuje się perfumy .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2004 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 67 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7 [ Next >> (2) ] [ Last >| (7) ]