iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Aktywność słowotwórcza a zjawisko zapożyczeń na przykładzie czasowników dwuaspektowych : w ujęciu polsko-słowackim
Author/editor: Halina Mieczkowska
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 2015 50
Pages: 181-194
Note: Streszcz.: eng, pol
Languages: pol
Abstract: Autorka analizuje tendencje w użyciu genetycznie obcych czasowników dwuaspektowych w języku słowackim i polskim na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci, omawia także ich relacje z zapożyczeniami. Wskazuje na wzrost liczby prefiksalnych członów opozycyjnych o wartości aspektu, co świadczy o znacznym wpływie rodzimych technik słowotwórczych i struktur leksykalno-gramatycznych. (MF)
Author headings:
au. Mieczkowska, Halina [Show]
Keywords: 20/21 w., czasownik dwuaspektowy, język polski, język słowacki, opis konfrontatywny, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), zapożyczenie 1 (procedura)
Tags:
Classification:
8.2.1.3.2. Polish. Verbal formation [Show]
6.2.1.3.2. Slovak. Verbal formation [Show]
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
Links:
Tekst dokumentu