iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Mieczkowska
Given names: Halina
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Mieczkowska Halina [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor MIECZKOWSKA Halina .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2014 [Recenzja pracy: SOKOLOVÁ Miloslava, VOJTEKOVÁ Marta, MIROSŁAWSKA Wirginia, KYSEĽOVÁ Miroslava: Slovenčina a poľština : synchrónne porovnanie s cvičeniami .- Prešov, 2012] Journal article [Show]
autor MIECZKOWSKA Halina .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2006 [Recenzja pracy: FURDÍK Juraj: Slovenská slovotvorba : teória, opis, cvičenia .- Prešov, 2004] Journal article [Show]
autor MIECZKOWSKA Halina: Aktywność słowotwórcza a zjawisko zapożyczeń na przykładzie czasowników dwuaspektowych : w ujęciu polsko-słowackim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2015 Journal article [Show]
autor MIECZKOWSKA Halina: Analityzmy leksykalne w ujęciu słowacko-polskim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2006 Journal article [Show]
autor MIECZKOWSKA Halina: Czasowniki dwuaspektowe w języku polskim i słowackim na tle innych języków słowiańskich .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
autor MIECZKOWSKA Halina: Derywacja a zjawisko zapożyczeń : na materiale językowym słowackim i polskim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2006 Journal article [Show]
autor MIECZKOWSKA Halina: Dynamika rozwoju fleksji nominalnej w ujęciu typologicznym słowacko-polskim .- Kraków, 2003 Book [Show]
autor MIECZKOWSKA Halina: Dystrybucja końcówek w M. lm. rzeczowników męskich we współczesnym języku polskim i słowackim .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2001 Journal article [Show]
autor MIECZKOWSKA Halina: E-kompozita czy e-zestawienia? : na materiale słowacko-polskim .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2014 Journal article [Show]
autor MIECZKOWSKA Halina: Formy zaniku fleksyjności w deklinacji słowackiej w konfrontacji z polszczyzną .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 28 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]

Related documents

Description Type Actions
PAPIERZ Maryla: Informacje gramatyczne i pragmatyczne w dużym i małym słowniku słowacko-polskim .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]