iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Derywacja a zjawisko zapożyczeń : na materiale językowym słowackim i polskim
Author/editor: Halina Mieczkowska
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 2006 41
Pages: 191-203
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Przedmiotem artykułu są tendencja do internacjonalizacji współczesnej leksyki polskiej i słowackiej oraz metody i środki słowotwórcze wykorzystywane przy tworzeniu neologizmów obcego pochodzenia. Wśród badanych form przeważają terminy zaczerpnięte z języka angielskiego w formie cytatów, które następnie uczestniczą w procesach derywacyjnych jako podstawy słowotwórcze nowych derywatów (prostych i złożonych). Do derywacji polskiej i słowackiej przenikają również obce formanty i nieafiksalne techniki derywacyjne. Zapożyczenia częściej występują w języku polskim, jednak w języku słowackim szybciej przebiega ich adaptacja. (Bi)
Author headings:
au. Mieczkowska, Halina [Show]
Keywords: 20 w. (druga połowa), anglicyzm, derywacja słowotwórcza, internacjonalizacja, język polski, język słowacki, neologizm, słownictwo, zapożyczenie 1 (procedura), zapożyczenie 2 (rezultat)
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
8.2.6. Polish. Lexicology [Show]
6.2.6. Slovak. Lexicology [Show]
8.2.1.3. Polish. Word-formation [Show]
6.2.1.3. Slovak. Word-formation [Show]