iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: internacjonalizacja

Description Type Actions
LOTKO Edvard: Co a jak ovlivňuje inovační procesy ve slovní zásobě : na materiálu češtiny, slovenštiny a polštiny .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
WASZAKOWA Krystyna: Czy w słowotwórstwie pojęcie hybryda jest przydatne? .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2003 Journal article [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Derywacja a zjawisko zapożyczeń : na materiale językowym słowackim i polskim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2006 Journal article [Show]
WASZAKOWA Krystyna: Derywowane anglicyzmy jako wyraz ekspansji słownictwa potocznego i środowiskowego w języku mediów ostatniego ćwierćwiecza .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2009 Journal article [Show]
RANGELOVÁ Albena, TICHÁ Zdeňka: Dynamika abreviace a abreviačních útvarů : na českém jazykovém materiálu .- Warszawa, 2012 Book article [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Dynamika struktur złożeniowych w językach słowiańskich .- Warszawa, 2012 Book article [Show]
ŠVIHRANOVÁ Božena: Internacionalizácija a terminologizácija v súčasných spisovných slovanských jazykoch .- Львів, 1998 Book article [Show]
PAPIERZ Maryla: Internacjonalizacja słownictwa słowackiego : na marginesie tomu "Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch. Za a proti" .- Kraków, 2002 Book article [Show]
MALINOWSKA Ewa: Język administracyjny .- Opole, 2001 Book article [Show]
OPAVSKÁ Zdeňka: K dynamice víceslovných pojmenování v současné češtině .- Warszawa, 2012 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 40 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4 [ Next >> (2) ] [ Last >| (4) ]