iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: wykładnik językowy

Description Type Actions
DUŠKIN Maksim: Approximation and supposition .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2010 Journal article [Show]
SAWICKA Irena: Cechy delimitacyjne wyrazu słowiańskiego jako wykładnik typu fonotaktycznego .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
DUŠKIN Maksim: Concerning exponents of adnumeral approximation in Polish and Russian .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2009 Journal article [Show]
GRZEGORCZYKOWA Renata: Coraz jako wykładnik intensyfikacji cechy we współczesnej polszczyźnie .- "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae" 2000 Journal article [Show]
DARSKI Józef: Czy końcówki adekwatnie odzwierciedlają stosunki syntaktyczne wyrazów tekstowych w zdaniu? .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
KRZYŻANOWSKI Piotr: Czy nieodmienność rzeczowników może być w polszczyźnie wykładnikiem kategorialnym? .- Lublin, 1999 Book article [Show]
MOKRZYCKA Agata: Formy werbalne w hasłach encyklopedycznych dotyczących wydarzeń przeszłych : język bułgarski .- "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura " 2004 Journal article [Show]
ALIUK Ana: Imperceptywność w językach bałtyckich i w językach słowiańskich .- "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica" 2010 Journal article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Imperceptywność w języku bułgarskim i polskim a struktura tekstu .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1996 Journal article [Show]
BŁASZAK Magdalena: Imperceptywność w języku macedońskim i polskim .- Katowice, 2014 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 57 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6 [ Next >> (2) ] [ Last >| (6) ]