iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Formy werbalne w hasłach encyklopedycznych dotyczących wydarzeń przeszłych : język bułgarski
Author/editor: Agata Mokrzycka
Published in: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura [Show]
Journal issue: 2004 1
Pages: 69-83
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Autorka opisuje uwarunkowania semantyczne i stylistyczno-uzualne związane z doborem form werbalnych wyrażających wydarzenia przeszłe w hasłach encyklopedycznych. Wcześniejsze encyklopedie cechuje preferencja w zakresie stosowania form narratywnych, które w nowszych encyklopediach sukcesywnie zastępuje praesens historicum. Formy narratywne w hasłach sformułowanych w czasie teraźniejszym pełnią funkcje imperceptywną. (JB)
Author headings:
au. Mokrzycka, Agata [Show]
Keywords: 1936-1978 r., czas, historia języka, imperceptivus, język bułgarski, język naukowy, kategoria gramatyczna, modalność, praesens historicum, tekst 1 (całościowy komunikat), tryb oznajmujący, wykładnik językowy
Tags:
Classification:
3.1.2. Bulgarian. History of language [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]