iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Imperceptywność w języku macedońskim i polskim
Author/editor: Magdalena Błaszak
Publication place: Katowice
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Year: 2014
Pages: 168 s.
Note: Bibliogr., streszcz.: eng, mac
Languages: pol
Abstract: Autorka traktuje imperceptywność jako kategorię gramatyczno-semantyczną. W języku macedońskim jest ona zgramatykalizowana (różne formy gramatyczne z -l-formą – читал, сум читал, сум прочитал), a wykładniki leksykalne (przysłówki: сигурно, можеби, вероjатно; czasowniki modalne може, треба, мора) mogą występować równolegle z morfologicznymi. Natomiast w języku polskim imperceptywność jest wyrażana głównie przez środki leksykalne (jakoby, rzekomo, ponoć, prawdopodobnie, zdaje się, chyba), konstrukcję mieć + infinitivus, której często towarzyszą wykładniki leksykalne (np. Skarb państwa miał rzekomo ponieść straty), konstrukcje typu jak mówią …, jak podają media …, chodzą słuchy … i in. (IŁ)
Author headings:
au. Błaszak, Magdalena [Show]
Keywords: forma na -ł-/-l-, gramatykalizacja, imperceptywność, język macedoński, język polski, kategoria semantyczna, modalność, opis konfrontatywny, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), wykładnik językowy
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.2.5. Macedonian. Semantics. Pragmatics [Show]
3.2.1.4. Macedonian. Syntax [Show]
3.2.1.2. Macedonian. Morphology. Morphonology [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]