iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: język serbsko-chorwacki

Description Type Actions
DALEWSKA-GREŃ Hanna: Badania konfrontatywne języków genetycznie i typologicznie bliskich - problem synonimiczności środków formalnych : na przykładzie konstrukcji z/s(a) Instr w funkcji predykatu dodanego w języku polskim i serbsko-chorwackim .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
HAVLOVÁ Eva: Bennenungen des Keulen-Bärlapps in den slavischen Sprachen .- "Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A)" 1998 Journal article [Show]
Bibliografija znanstvenih, stručnih i uredničkih radova Milana Moguša : po godinama .- "Suvremena lingvistika" 1997 Journal article [Show]
MOLAS Jerzy: Chorwacka dyskusja o statusie i nazwie języka .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2005 Journal article [Show]
GODJEVAC Svetlana: Declarative utterance-final position in Serbo-Croatian .- Prague, 1999 Book article [Show]
PROGOVAC Ljiljana: Event pronominal to .- "Journal of Slavic Linguistics" 1998 Journal article [Show]
THOMAS Paul-Louis: Fonction communicative et fonction symbolique de la langue : sur l'exemple du serbo-croate : bosniaque, croate, serbe .- "Revue des études slaves" 1998 Journal article [Show]
KONCEWICZ-DZIDUCH Edyta: Funkcje semantyczno-słowotwórcze prefiksu pro- w serbsko-chorwackich czasownikach odrzeczownikowych .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1996 Journal article [Show]
EICHLER Sylke: Funktionale Kategorien und Enklitika im Serbokroatischen .- Frankfurt am Main, 1997 Book article [Show]
SZYMAŃSKI Maciej: "Futuralne" konstrukcje habere + infinitivus lub jego funkcjonalny ekwiwalent na pograniczu słowiańsko-bałkańskim .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 133 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (14) ]