iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Funkcje semantyczno-słowotwórcze prefiksu pro- w serbsko-chorwackich czasownikach odrzeczownikowych
Author/editor: Edyta Koncewicz-Dziduch
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 1996 33
Pages: 111-120
Languages: pol
Abstract: W artykule ukazane zostały trudności związane z traktowaniem czasowników z prefiksem pro- jako derywatów prefiksalno-sufiksalnych od podstaw rzeczownikowych lub jako derywatów prefiksalnych od podstaw czasowników odrzeczownikowych. Autorka wyróżnia dwie grupy pod względem budowy wyrazu (prefiksalną oraz prefiksalno-sufiksalną), a następnie analizuje je pod kątem semantycznym, określając funkcje prefiksu pro- w podanych przykładach. Produktywność derywacji prefiksalno-sufiksalnej jest mniejsza od produktywności derywacji prefiksalnej, przy czym w tym drugim typie występuje często dwumotywacyjność: derywaty mogą być traktowane jako rezultat prefiksacji czasowników odrzeczownikowych i jako powstałe w wyniku derywacji prefiksalno-sufiksalnej od podstaw imiennych czasowników. (KKG)
Author headings:
au. Koncewicz-Dziduch, Edyta [Show]
Keywords: czasownik odczasownikowy, czasownik odrzeczownikowy, derywacja prefiksalna, derywacja prefiksalno-sufiksalna, język serbsko-chorwacki, język współczesny, motywacja słowotwórcza, prefiks, pro-, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów)
Tags:
Classification:
4.1.3.2. Serbo-Croatian group. Verbal formation [Show]