iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Funktionale Kategorien und Enklitika im Serbokroatischen
Author/editor: Sylke Eichler
Published in: Formale Slavistik .- Frankfurt am Main, 1997 [Show]
Pages: 63-74
Languages: ger
Author headings:
au. Eichler, Sylke [Show]
Keywords: afiksacja, enklityka, informacja gramatyczna, język serbsko-chorwacki, kategoria funkcjonalna, składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), składnia generatywna
Tags:
Classification:
4.1.4. Serbo-Croatian group. Syntax [Show]
4.1.2. Serbo-Croatian group. Morphology. Morphonology [Show]