iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: antroponimia 1 (zbiór antroponimów)

Description Type Actions
MATUSZEWSKI Józef: Antroponimia Śląska z przełomu XII i XIII wieku .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
MRÓZEK Robert: Antroponimia w systemie onimicznym .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
GÓRNY Halszka: Antroponimia wsi Krościenko Wyżne (XV-XVI w.) w świetle kolonizacji niemieckiej .- "Prace Językoznawcze" 2004 Journal article [Show]
BOGDANOWICZ Elżbieta: Antroponimia żeńska na terenie południowej Białostocczyzny w XVIII wieku .- "Białostockie Archiwum Językowe" 2003 Journal article [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Antroponimia Żydów białostockich jako zwierciadło kontaktów językowych i kulturowych .- "Białostockie Archiwum Językowe" 2001 Journal article [Show]
JARACZ Małgorzata: Antroponimia Żydów w przestrzeni nazewniczej międzywojennej Bydgoszczy : system imion .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2015 Journal article [Show]
ŠKVORC BRANDA Anita: Antroponimija Dragoslavec Brega .- "Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje" 2012 Journal article [Show]
ZŁOTKOWSKI Piotr: Antroponimy historyczne wsi Bujnowo na Podlasiu .- Lublin, 2002 Book article [Show]
ŁOBODZIŃSKA Romana: Antroponimy nieoficjalne we wsi Brzezówka (gmina Szczucin) .- Lublin, 1998 Book article [Show]
RUDOLF-ZIÓŁKOWSKA Elżbieta: Antroponimy w greckokatolickich księgach metrykalnych z Humennego (Słowacja) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 Journal article [Show]
Displaying results 21-30 of 437 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (44) ]