iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Antroponimia żeńska na terenie południowej Białostocczyzny w XVIII wieku
Author/editor: Elżbieta Bogdanowicz
Published in: Białostockie Archiwum Językowe [Show]
Journal issue: 2003 3
Pages: 29-40
Languages: pol
Abstract: Autorka charakteryzuje żeńskie formy zwyczajowe tworzone od imienia ojca lub męża, formacje utworzone od nazwisk męskich oraz nazwiska w formie męskiej odnoszące się do kobiet, koncentrując się przede wszystkim na ukazaniu ich właściwości strukturalno-etymologicznych. Przykłady zostały wyekscerpowane z rękopiśmiennych ksiąg metrykalnych pochodzących z parafii rzymskokatolickich, prawosławnych i unickich. Znaczna część antroponimów wykazuje językowe cechy wschodniosłowiańskie. Omawiane nazwy powstawały w wyniku sufiksacji i derywacji paradygmatycznej. Dość licznie poświadczone są także nazwy własne kobiet tożsame z nazwiskami męskimi. (PK)
Author headings:
au. Bogdanowicz, Elżbieta [Show]
Keywords: 18 w., antroponimia 1 (zbiór antroponimów), Białystok (region), derywacja paradygmatyczna, derywacja sufiksalna, imię żeńskie, język polski, struktura słowotwórcza
Tags:
Classification:
8.2.7.1. Polish. Anthroponymy [Show]
8.2.2. Polish. History of language [Show]
8.2.1.3.1. Polish. Nominal formation [Show]