iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Bogdanowicz
Given names: Elżbieta
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Bogdanowicz Elżbieta [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor BOGDANOWICZ Elżbieta .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2002 [Recenzja pracy: DACEWICZ Leonarda: Antroponimia Białegostoku w XVII-XVIII wieku .- Białystok, 2001] Journal article [Show]
autor BOGDANOWICZ Elżbieta .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2005 [Recenzja pracy: RATNÌKAVA Ìryna: Имя собственное : от культурной семантики к языковой .- Минск, 2003] Journal article [Show]
autor BOGDANOWICZ Elżbieta .- "Białostocczyzna" 1997 [Recenzja pracy: Bibliografia onomastyki Białostocczyzny (1960-1996) .- Białystok, 1996] Journal article [Show]
autor BOGDANOWICZ Elżbieta .- "Slavia Orientalis" 2002 [Recenzja pracy: DACEWICZ Leonarda: Antroponimia Białegostoku w XVII-XVIII wieku .- Białystok, 2001] Journal article [Show]
autor BOGDANOWICZ Elżbieta: Antroponimia żeńska na terenie południowej Białostocczyzny w XVIII wieku .- "Białostockie Archiwum Językowe" 2003 Journal article [Show]
autor BOGDANOWICZ Elżbieta: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pogranicza. Kontakty kulturowe, literackie, językowe" .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2004 Journal article [Show]
autor BOGDANOWICZ Elżbieta: Nazwy własne w funkcji metaforycznej : na polskich i rosyjskich przykładach prasowych .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2015 Journal article [Show]
autor BOGDANOWICZ Elżbieta: O pojęciu konotacji w lingwistyce : na przykładach polskich i rosyjskich .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2013 Journal article [Show]
autor BOGDANOWICZ Elżbieta: O roli czynnika emocjonalnego w procesie kreacji nazw osobowych .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2006 Journal article [Show]
autor BOGDANOWICZ Elżbieta: Osiemnastowieczne nazwy osobowe w księgach metrykalnych z Kleszczel (woj. białostockie) .- "Białostocczyzna" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 15 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]

Related documents

Description Type Actions