iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Antroponimia w systemie onimicznym
Author/editor: Robert Mrózek
Published in: Antroponimia słowiańska : materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Warszawa 6-8.IX.1994 .- Warszawa, 1996 [Show]
Pages: 237-243
Languages: pol
Abstract: W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą określenia statusu nomen proprium – rozumianego jako specjalną realizację dyspozycji nominacyjnych języka – w obrębie systemu onimicznego i ustalenia zarówno onimicznych, jak i komunikatywnych determinantów wyznaczających stosunki pomiędzy odpowiednimi składnikami sfery proprialnej. Taka sfera języka została potraktowana jako względnie autonomiczna całość, którą porządkują i organizują reguły o charakterze systemowym odnoszące się do wyznaczników wewnętrznojęzykowych i do kontekstu społeczno-komunikatywnego. Zasygnalizowane reguły przedstawiono w obrębie antroponimii. Wyspecjalizowane antroponimiczne środki formalnojęzykowe są determinowane przez takie procesy, jak derywacja redukcyjna, np. AndrzejekAjek, MagdalenaLena, alternacyjna, np. BeataBeacia, sufiksalna, np. JózefJózefek, paradygmatyczna, np. EwusiaEwuś. Na podstawie rozważań można stwierdzić, że systemowa problematyka antroponimii charakteryzuje się bogactwem problemowym płaszczyzn interpretacyjnych zarówno ogólnolingwistycznych, jak i czysto onomastycznych. (PK)
Author headings:
au. Mrózek, Robert [Show]
Keywords: antroponimia 1 (zbiór antroponimów), apelatywizacja, derywacja słowotwórcza, imię osobowe, język polski, nazwa własna, nazwisko, proprializacja, przezwisko, system antroponimiczny, system onomastyczny
Tags:
Classification:
8.2.7.1. Polish. Anthroponymy [Show]
8.2.1.3.1. Polish. Nominal formation [Show]