iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Mrózek
Given names: Robert
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Mrózek Robert [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor MRÓZEK Robert .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 1997 [Recenzja pracy: BLANÁR Vincent: Teória vlastného mena : status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii .- Bratislava, 1996] Journal article [Show]
autor MRÓZEK Robert .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2001 [Recenzja pracy: GALA Sławomir, PIOTROWICZ Elżbieta: Nazwiska historyczne piotrkowian .- Łódź, 2001] Journal article [Show]
autor MRÓZEK Robert .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2000 [Recenzja pracy: OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ Libuše, MALENÍNSKÁ Jitka: Slovník pomístních jmen v Čechách : úvodní svazek .- Praha, 2000] Journal article [Show]
autor MRÓZEK Robert .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2000 [Recenzja pracy: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych .- Cz. 6 : Nazwy heraldyczne .- Kraków, 1995, Recenzja pracy: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych .- Cz. 2 : Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego .- Kraków, 1995, Recenzja pracy: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych .- Cz. 1 : Odapelatywne nazwy osobowe .- Kraków, 2000, Recenzja pracy: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych .- Cz. 4 : Nazwy osobowe pochodzące od etników .- Kraków, 1997, Recenzja pracy: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych .- Cz. 5 : Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego .- Kraków, 1997, Recenzja pracy: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych .- Cz. 3 : Odmiejscowe nazwy osobowe .- Kraków , 1997] Journal article [Show]
autor MRÓZEK Robert .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2002 [Recenzja pracy: MALEC Maria: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski .- Warszawa, 2003] Journal article [Show]
autor MRÓZEK Robert: Antroponimia w systemie onimicznym .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
autor MRÓZEK Robert: Composita w głównych subsystemach onimicznych : aspekt interpretacyjny .- Lublin, 2000 Book article [Show]
autor MRÓZEK Robert: Dorobek i perspektywy onomastyki polskiej .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2002 Journal article [Show]
autor MRÓZEK Robert: Gwara w zachowaniach komunikacyjnych a polityka i edukacja językowa .- Łódź, 2002 Book article [Show]
autor MRÓZEK Robert: Mikrotoponimy jako językowe wyznaczniki przestrzeni kulturowej .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 21 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]

Related documents

Description Type Actions
DRZAZGOWSKI Mariusz: Udział niektórych apelatywów w nazewnictwie Śląska Cieszyńskiego opracowanym przez Roberta Mrózka .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1993 Journal article [Show]