iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Composita w głównych subsystemach onimicznych : aspekt interpretacyjny
Author/editor: Robert Mrózek
Published in: Słowiańskie composita onomastyczne : toponimia : varia .- Lublin, 2000 [Show]
Pages: 121-126
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Autor zwraca uwagę na trudności związane z wyznaczaniem granicy między apelatywną derywacją i kompozycją słowotwórczą a derywacją i kompozycją nazwotwórczą w obrębie sfery proprialnej w onomastyce. (MP)
Author headings:
au. Mrózek, Robert [Show]
Keywords: antroponim, apelatyw, compositum, język polski, nazwa własna, toponim, zoonim
Tags:
Classification:
8.2.7. Polish. Onomastics [Show]