iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Antroponimy w greckokatolickich księgach metrykalnych z Humennego (Słowacja)
Author/editor: Elżbieta Rudolf-Ziółkowska
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 1999 35
Pages: 229-246
Note: Tab.
Languages: pol
Abstract: Materiał źródłowy dla artykułu stanowią zapisy z księgi zgonów (1767-1813), pisanej cyrylicą księgi ślubów (1767-1774) oraz pisanej alfabetem łacińskim księgi chrztów, zgonów i ślubów (1814-1824) z greckokatolickiej parafii w Humennem. Autorka omawia i daje wykaz imion (w księdze pisanej cyrylicą dominują formy cerkiewnoruskie, w księdze pisanej alfabetem łacińskim - łacińskie), przeprowadza także analizę frekwencyjną ich występowania. Przy omawianiu nazwisk dużo miejsca poświęca osobliwościom zapisu cyrylickiego używanego w tekstach źródłowych. Wskazane zostały deskrypcje używane w funkcji nazwiska. Autorka omawia również sposoby tworzenia nazwisk żeńskich. Analiza zebranego materiału pozwala wykazać różnice sposobu rejestracji osób w poszczególnych księgach, daje również pojęcie o języku, którym posługiwali się mieszkańcy Humennego. (MF)
Author headings:
au. Rudolf-Ziółkowska, Elżbieta [Show]
Keywords: 18-19 w., antroponimia 1 (zbiór antroponimów), historia języka, Humenne (wieś), imię osobowe, interferencja językowa, język słowacki, język ukraiński, nazwisko, pisownia 1, Słowacja
Tags:
Classification:
1.5. General part. Onomastics [Show]
6.2.7.1. Slovak. Anthroponymy [Show]
9.4.7.1. Ukrainian. Anthroponymy [Show]