iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Antroponimia Żydów białostockich jako zwierciadło kontaktów językowych i kulturowych
Author/editor: Zofia Abramowicz
Published in: Białostockie Archiwum Językowe [Show]
Journal issue: 2001 1
Pages: 7-14
Languages: pol
Abstract: Autorka analizuje materiał wyekscerpowany z białostockich ksiąg metrykalnych z lat 1885-1939 (imiona), skorowidza ślubów z lat 1919-1935 i skorowidza urodzonych w 1941 (nazwiska). Wskazuje na wpływ języka polskiego i rosyjskiego na żydowskie imiona pochodzenia biblijnego, prowadzący do powstania licznych form wariantywnych. Wśród nazwisk zauważalna jest strukturalna hybrydalność. Najliczniejsze są nazwiska patronimiczne, jednak liczną grupę stanowią też nazwiska utworzone od imienia matki. Charakterystyczną, choć nieliczną grupę stanowią nazwiska-abrewiatury. Autorka wskazuje zarówno cechy świadczące o kontynuacji historycznych tradycji kulturowych, jak również przejmowanie elementów obcych (zwłaszcza słowiańskich) i włączanie ich do żydowskiego systemu nazewniczego. (MF)
Author headings:
au. Abramowicz, Zofia [Show]
Keywords: 19-20 w., antroponimia 1 (zbiór antroponimów), Białystok, imię osobowe, interferencja językowa, język hebrajski, język jidysz, język polski, języki słowiańskie, kontakty językowe, nazwisko, Żydzi
Tags:
Classification:
8.2.7.1. Polish. Anthroponymy [Show]
10.2. Other languages influence on Slavic languages [Show]
10.1. Slavic influence on other languages [Show]