iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics

Description Type Actions
KORYTKOWSKA Małgorzata: Nominalizacja a struktura semantyczna verbum : na materiale polskim i bułgarskim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 Journal article [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: O bułgarskich czasach przeszłych w gwarach i języku literackim .- "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique" 2000 Journal article [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: O języku-pośredniku i badaniach konfrontatywnych .- Warszawa, 1991 Book article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata, MAZURKIEWICZ-SUŁKOWSKA Julia: O konfrontatywnym badaniu polskich i bułgarskich czasowników mentalnych .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2014 Journal article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: O konfrontatywnym opisie predykatorów bułgarskich i polskich : na przykładzie jednostek otwierających miejsce dla argumentu o wartości Experiencer .- Warszawa, 1993 Book article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: O modalnym charakterze interrogatywności : w konfrontacji języków bułgarskiego i polskiego .- "Rozprawy Komisji Językowej [ŁTN]" 2003 Journal article [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: O modelu opisu semantycznej kategorii czasu w bułgarskim i polskim : na marginesie tomu VI, cz. 1. i VII GKBP .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: O nakładaniu się różnych struktur semantyczno-logicznych : na przykładzie języka bułgarskiego .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
ČOROLEEVA Marija: O normie modalnej przy kategorii stopnia .- Warszawa, 1991 Book article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: O 'prawdzie' i nie tylko : bułgarskie правда i истина - rozważania semantyczne .- Łódź, 2001 Book article [Show]
Displaying results 71-80 of 239 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [ Next >> (9) ] [ Last >| (24) ]