iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 7.1.6. Sorb Group. Stylistics

Description Type Actions
MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: Augmentativa w języku górnołużyckim .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2004 Journal article [Show]
MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: Deminutywa w pieśniach górnołużyckich .- Budyšin, 2008 Book article [Show]
KRÜGER Dietlind: Eigennamen als exklusiv markierte Sprachzeichen im sorbischen Kinder- und Jugendbuch .- Köln ; Weimar ; Wien, 1997 Book article [Show]
KRETSCHMER Anna: Einige Beobachtungen zur Sprachnorm : am Material der Sprache der obersorbischen Medien vor und nach der Wende .- Budyšin, 1999 Book article [Show]
WROCŁAWSKA Elżbieta: Ewa Siatkowska jako badacz łużyckich tekstów religijnych .- "Zeszyty Łużyckie" 2000 Journal article [Show]
MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: Formacje ekspresywne na -isko w polszczyźnie i językach łużyckich .- Olecko, 2004 Book article [Show]
ŚLIWA Teresa: Funkcja form czasownikowych w kształtowaniu relacji nadawca - odbiorca w piśmie "Łužiski Serb" (1885-1886) .- Lwiw, 2000 Book article [Show]
MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: Funkcje derywatów deminutywnych i augmentatywnych w piśmiennictwie górnołużyckim .- Warszawa, 2007 Book article [Show]
KONONOWICZ Urszula: Język "Diabelskiej kuźni" Jurija Krawžy : próba analizy etnolingwistycznej .- "Zeszyty Łużyckie" 1995 Journal article [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Językowa komunikacja perswazyjna w prasie górnołużyckiej z końca XIX i początku XX wieku : wybrane zagadnienia .- Budyšin, 1999 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 31 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4 [ Next >> (2) ] [ Last >| (4) ]