iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Funkcja form czasownikowych w kształtowaniu relacji nadawca - odbiorca w piśmie "Łužiski Serb" (1885-1886)
Author/editor: Teresa Śliwa
Published in: Prašenja sorabistiki = Питання сорабистики .- Lwiw, 2000 [Show]
Pages: 41-51
Languages: pol
Abstract: Přepytowanje retoriskich srědkow, kotrež wužiwachu spisarjow hornjoserbskeho časopisa "Łužiski Serb", zo bychu wutworili poměr mjez čitarjom a spisarjom. Su to mjez druhim tajke, kotrež zwuraznjeja apele, hódnoćenja abo interpretacije ze zaměrom, patriotiske zmyslenje mjez Serbami zwyšić. (AP)
Author headings:
au. Śliwa, Teresa [Show]
Keywords: 19 w. (druga połowa), funkcja perswazyjna, język górnołużycki, język prasy, "Łužiski Serb", słownictwo
Tags:
Classification:
7.1.6. Sorb Group. Stylistics [Show]
7.5. Sorb Group. Semantics. Pragmatics [Show]