iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Funkcje derywatów deminutywnych i augmentatywnych w piśmiennictwie górnołużyckim
Author/editor: Małgorzata Milewska-Stawiany
Published in: Słowotwórstwo i tekst .- Warszawa, 2007 [Show]
Pages: 149-157
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Analiza semantyczna i słowotwórcza augmentatywów i deminutywów, traktowanych jako elementy nacechowane ekspresywnie, wyekscerpowanych ze współczesnych i historycznych tekstów literackich w języku górnołużyckim. Autorka wskazuje, że derywaty deminutywne pełnią funkcję modyfikacyjną deminutywną, intelektualną, ekspresywną (zwłaszcza hipokorystyczną), pragmatyczną, mutacyjną i in., natomiast derywaty augmentatywne pełnią przede wszystkim funkcję modyfikacyjną augmentatywną, intelektualną oraz ekspresywną (zwłaszcza pejoratywną). Wymienione zostały formanty słowotwórcze najbardziej produktywne dla badanych typów nazw. (Bi)
Author headings:
au. Milewska-Stawiany, Małgorzata [Show]
Keywords: augmentatyw, deminutyw, funkcja ekspresywna, funkcja modyfikacyjna, funkcja mutacyjna, funkcja pragmatyczna, język górnołużycki, modyfikacja słowotwórcza, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów)
Tags:
Classification:
7.1.3.1. Sorb Group. Nominal formation [Show]
7.5. Sorb Group. Semantics. Pragmatics [Show]
7.1.6. Sorb Group. Stylistics [Show]