iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Formacje ekspresywne na -isko w polszczyźnie i językach łużyckich
Author/editor: Małgorzata Milewska-Stawiany
Published in: Kontakty językowe w Europie Środkowej = Sprachkontakte in Mitteleuropa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w dniach 23.-24.06.2003 .- Olecko, 2004 [Show]
Pages: 59-64
Note: Streszcz.: ger
Languages: pol
Abstract: Přirunaca analyza serbšćiny a pólšćiny hladajo na wužiwanje augmentatiwneho sufiksa -isko; prašenje ekspresiwnosće tutoho sufiksa. (AP)
Author headings:
au. Milewska-Stawiany, Małgorzata [Show]
Keywords: -isko, analiza porównawcza, augmentatyw, ekspresywność, formant słowotwórczy, funkcja ekspresywna, język dolnołużycki, język górnołużycki, język polski, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), sufiks
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
7.1.3.1. Sorb Group. Nominal formation [Show]
8.2.1.3.1. Polish. Nominal formation [Show]
7.1.6. Sorb Group. Stylistics [Show]
8.2.1.6. Polish. Stylistics [Show]