iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Augmentativa w języku górnołużyckim
Author/editor: Małgorzata Milewska-Stawiany
Published in: Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur [Show]
Journal issue: 2004 Zwj. 51 zeš. 1
Pages: 98-116
Note: Indeks
Languages: pol
Abstract: W hornjoserbšćinje njeeksistuje wosebita słowotwórbna kategorija ekspresiwnych pomjenowanjow substantiwa; tutu funkciju přewozmu nimo deminutiwow tež augmenatiwy, kotrež so tworja z pomocu sufiksow -isko, -išćo a -dło. Awtorka předstajeja tute na zakładźe ekscerptow ze słownikow, gramatikow a rjaneje literatury. Dodany je indeks registrowanych augmentatiwow. (AP)
Author headings:
au. Milewska-Stawiany, Małgorzata [Show]
Keywords: -dło, -išćo, -isko, augmentatyw, ekspresywność, formant słowotwórczy, funkcja ekspresywna, język górnołużycki, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), sufiks
Tags:
Classification:
7.1.3.1. Sorb Group. Nominal formation [Show]
7.1.6. Sorb Group. Stylistics [Show]