iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.1.3. Russian. Word-formation

Description Type Actions
DACEWICZ Leonarda: Polskie i rosyjskie argotyzmy strukturalne .- Katowice, 1998 Book article [Show]
SARNOWSKI Michał: Polskie i rosyjskie nazwy uczestników konfliktowych sytuacji komunikacyjnych : nomina agentis i nomina attributiva .- Wrocław, 1998 Book article [Show]
WARCHOŁ Stefan: Polsko-białorusko-rosyjskie związki językowe w świetle rzeczowników deminutywnych rodzaju nijakiego z formantami *-ьko, *-ьce .- Віцебск, 2000 Book article [Show]
GUIRAUD-WEBER Marguerite: La préfixation des emprunts verbaux en russe et en polonais .- "Revue des études slaves" 1998 Journal article [Show]
SVETSINSKAÏA Irina: Le préverbe vy- en russe contemporain : étude sémantique et syntaxique .- "Revue des études slaves" 1999 Journal article [Show]
PAILLARD Denis: Les préverbes russes : division et discernement .- "Revue des études slaves" 1998 Journal article [Show]
SPENCER Andrew, ZARETSKAYA Marina: Pri-prefixation in Russian .- "Journal of Slavic Linguistics" 1998 Journal article [Show]
WALCZAK Bogdan: Produktywność galicyzmów jako podstaw słowotwórczych - współczynnik rozwoju leksykalnego języka polskiego i rosyjskiego .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
OSTROWSKI Bogumił: Przyczynek do dziejów rosyjskich formacji przymiotnikowych zakończonych na -ovityj .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1996 Journal article [Show]
SIENKIEWICZ Jan: Przysłówki z formantem -еньк (-оньк) w języku rosyjskim drugiej połowy XVII wieku .- "Slavia Orientalis" 2005 Journal article [Show]
Displaying results 51-60 of 459 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (46) ]