iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Przysłówki z formantem -еньк (-оньк) w języku rosyjskim drugiej połowy XVII wieku
Author/editor: Jan Sienkiewicz
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2005 R. 54 nr 2
Pages: 263-270
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Autor przytacza i omawia 20 formacji przysłówkowych z sufiksem -еньк (-оньк) pochodzących z XVII-wiecznych tekstów rosyjskich. Każdemu z nich towarzyszy opis leksykograficzny pochodzący ze "Słownika języka rosyjskiego XI-XVII w." Autor stwierdza, że badane jednostki leksykalne występują głównie w tekstach satyrycznych i innych tekstach literackich pisanych językiem potocznym, a także w listach prywatnych. Odnotowuje ich pozytywne nacechowanie emocjonalne. (MF)
Author headings:
au. Sienkiewicz, Jan [Show]
Keywords: -еньк (-оньк), 17 w. (koniec), historia języka, język potoczny, język rosyjski, przysłówek, sufiks słowotwórczy
Tags:
Classification:
9.2.2. Russian. History of language [Show]
9.2.1.3. Russian. Word-formation [Show]