iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Przyczynek do dziejów rosyjskich formacji przymiotnikowych zakończonych na -ovityj
Author/editor: Bogumił Ostrowski
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 1996 33
Pages: 165-179
Note: tab.
Languages: pol
Abstract: Artykuł dotyczy pochodzenia, frekwencji oraz produktywności sufiksu -ovityj w rosyjskim języku ogólnym i w gwarach z perspektywy diachronicznej. Powolne wyabstrahowanie się sufiksu -ovit- z form przymiotnikowych posiadających sufiks -it- i element -ov- (sufiks rdzenny) należący do tematu ŭ nastąpiło w epoce staroruskiej, największą produktywność sufiksu odnotowuje się w XIX w., natomiast w XX w. doszło do zmian w motywacji wyrazów. Osobne zjawisko stanowią derywaty w słownictwie gwarowym z uwagi na ich odrębność semantyczną od języka ogólnego oraz obecność form nierejestrowanych dotychczas w źródłach leksykograficznych. (KKG)
Author headings:
au. Ostrowski, Bogumił [Show]
Keywords: -овитый, derywacja słowotwórcza, formant słowotwórczy, historia języka, język rosyjski, motywacja słowotwórcza, przymiotnik, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), sufiksacja
Tags:
Classification:
9.2.1.3. Russian. Word-formation [Show]
9.2.2. Russian. History of language [Show]