iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Polskie i rosyjskie argotyzmy strukturalne
Author/editor: Leonarda Dacewicz
Published in: Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich .- T. 2 .- Katowice, 1998 [Show]
Pages: 13-22
Note: Streszcz.: eng, rus
Languages: pol
Abstract: Argotyzmy będące wynikiem derywacji słowotwórczej i kompozycji oraz abrewiacje. (HK)
Author headings:
au. Dacewicz, Leonarda [Show]
Keywords: abrewiacja, argotyzm, derywacja słowotwórcza, język polski, język rosyjski, kompozycja 1 (procedura), opis konfrontatywny
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
8.2.1.3.1. Polish. Nominal formation [Show]
8.2.4. Polish. Sociolinguistics [Show]
9.2.1.3.1. Russian. Nominal formation [Show]
9.2.4. Russian. Sociolinguistics [Show]