iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Produktywność galicyzmów jako podstaw słowotwórczych - współczynnik rozwoju leksykalnego języka polskiego i rosyjskiego
Author/editor: Bogdan Walczak
Published in: Procesy rozwojowe w językach słowiańskich .- Warszawa, 1992 [Show]
Pages: 189-197
Languages: pol
Abstract: Artykuł ma na celu przedstawienie roli galicyzmów jako podstaw słowotwórczych dla leksyki polskiej oraz rosyjskiej. Badania zostały przeprowadzone na materiale zebranym z XX-wiecznych słowników polskich i rosyjskich. W materiale rosyjskim liczba zapożyczeń i derywatów od nich utworzonych jest prawie identyczna, w materiale polskim derywatów jest prawie dwukrotnie więcej niż zapożyczeń. Autor szczególnie podkreśla znacznie większą produktywność słowotwórczą galicyzmów w języku polskim, ilustrując to bogatym materiałem leksykalnym zarówno polskim, jak i rosyjskim. Jako możliwe przyczyny wskazuje zarówno wcześniejszy napływ galicyzmów do języka polskiej, ich głębszą adaptację, szczególnie morfologiczną, jak też różnice w stopniu kategorialności niektórych typów i kategorii słowotwórczych w języku polskim i rosyjskim, co automatycznie pociąga za sobą tworzenie większej liczby derywatów (przynajmniej potencjalnych) w polszczyźnie. (MF)
Author headings:
au. Walczak, Bogdan [Show]
Keywords: 20 w., derywacja słowotwórcza, galicyzm, język polski, język rosyjski, opis konfrontatywny, podstawa słowotwórcza, produktywność, słownictwo
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
10.2. Other languages influence on Slavic languages [Show]
8.2.1.3. Polish. Word-formation [Show]
9.2.1.3. Russian. Word-formation [Show]
8.2.6.1. Polish. History of lexicon [Show]
9.2.6.1. Russian. History of lexicon [Show]