iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.1.3. Russian. Word-formation

Description Type Actions
SAJEWICZ Michał: Dezintegracja formy wyrazu jako wykładnik pochodności słowotwórczej rzeczowników w polskim i rosyjskim języku potocznym .- Віцебск, 2000 Book article [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Dynamiczne procesy w słowiańskiej terminologii językoznawczej : na przykładzie nazw dyscyplin w języku polskim i rosyjskim .- Warszawa, 2017 Book article [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Dynamika struktur złożeniowych w językach słowiańskich .- Warszawa, 2012 Book article [Show]
STYRCZ-PRZEBINDA Leokadia: Ekwiwalencja polskich czasowników przyjechać, dojechać, zajechać i czasowników rosyjskich приехать, доехать, заехать .- "Przegląd Rusycystyczny" 2009 Journal article [Show]
MEUNIER Christine: Expression de la trajectoire : comparaison du français et du russe .- Warszawa, 2006 Book article [Show]
DRAGIĆEVIĆ Raǰna: Eлена Андрејевна Земска = Елена Андреевна Земская (5. новембар 1926-22. март 2012) .- Београд, 2012 Book article [Show]
MIESZKOWSKA Walentyna: Formacje żargonowe od nazw określających rosyjskie jednostki pieniężne i ich nominały .- Warszawa, 2007 Book article [Show]
Gender Across Languages : the Linguistic Representation of Women and Men .- Vol. 1 .- Amsterdam ; Philadelphia, 2001 Book [Show]
MARYNIAKOWA Irena: Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska : morfologia ze słowotwórstwem .- Warszawa, 1993 Book [Show]
PSTYGA Alicja: Interpretacja rzeczywistości w nowych jednostkach słowotwórczych : na przykładzie neologizmów języka rosyjskiego i polskiego .- Szczecin, 2000 Book article [Show]
Displaying results 11-20 of 459 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (46) ]