iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Ekwiwalencja polskich czasowników przyjechać, dojechać, zajechać i czasowników rosyjskich приехать, доехать, заехать
Author/editor: Leokadia Styrcz-Przebinda
Published in: Przegląd Rusycystyczny [Show]
Journal issue: 2009 R. 31 nr 4
Pages: 74-84
Note: Streszcz.: eng, rus
Languages: pol
Abstract: W artykule omawiana jest ekwiwalencja czasowników ruchu w językach polskim i rosyjskim. Autorka zwraca uwagę na to, że pomimo zewnętrznych podobieństw form leksykalnych występują zauważalne różnice w ich znaczeniu w obu językach. Przyczyn tego faktu upatruje w różnicach w morfologicznej i syntaktycznej strukturze tych języków. Zauważa także, że system więzi semantycznych w języku rosyjskim jest znacznie silniej rozwinięty niż w polszczyźnie. (MF)
Author headings:
au. Styrcz-Przebinda, Leokadia [Show]
Keywords: czasownik, czasownik prefiksalny, czasownik ruchu, dojechać, ekwiwalencja leksykalna, język polski, język rosyjski, przyjechać, zajechać, доехать, заехать, приехать
Tags:
Classification:
1.4.1. General part. Lexicology. Contrastive studies [Show]
8.2.1.3.2. Polish. Verbal formation [Show]
9.2.1.3.2. Russian. Verbal formation [Show]
Links:
Streszczenia dokumentu