iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska : morfologia ze słowotwórstwem
Author/editor: Irena Maryniakowa
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 1993
Pages: 240 s.
Note: Bibliogr.
Languages: pol
Abstract: Tom stanowi drugą część konfrontatywnego opracowania gramatyki rosyjskiej i polskiej. Przeznaczona jest przede wszystkim dla osób znających już język rosyjski, potrzebujących praktycznych wskazówek odnośnie poprawnego użycia form gramatycznych. Takie ujęcie, jak również uproszczony charakter opisu przedstawionych zjawisk sprawia, że największy nacisk został położony na formalne cechy gramatyczne. Opis morfologiczny został dostosowany do konwencji "gramatyki tradycyjnej", przy dążeniu do maksymalnego zbliżenia opisu morfologicznego obu języków. W zakresie słowotwórstwa dążono do stworzenia schematu ukazującego jak najpełniejszy inwentarz środków morfologicznych obu języków, a także pokazania formalnych i znaczeniowych różnic w tym zakresie. (MF)
Author headings:
au. Maryniakowa, Irena [Show]
Keywords: gramatyka konfrontatywna, język polski, język rosyjski, morfologia 1 (budowa i odmiana wyrazów), słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów)
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
9.2.1.2. Russian. Morphology. Morphonology [Show]
9.2.1.3. Russian. Word-formation [Show]
8.2.1.2. Polish. Morphology. Morphonology [Show]
8.2.1.3. Polish. Word-formation [Show]