iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Formacje żargonowe od nazw określających rosyjskie jednostki pieniężne i ich nominały
Author/editor: Walentyna Mieszkowska
Published in: Słowotwórstwo i tekst .- Warszawa, 2007 [Show]
Pages: 131-137
Note: Streszcz.: rus
Languages: pol
Abstract: Autorka analizuje i opisuje sufiksalne żargonowe nazwy rubla, wyekscerpowane ze słowników. Podkreśla się płynną granicę pomiędzy żargonem a językiem potocznym. Omawiane są poszczególne sposoby tworzenia nowych leksemów. Formy powstałe wskutek uniwerbizacji, dla których podstawą słowotwórczą jest liczebnik i wykorzystujące sufiksy (а), -ак wychodzą z użycia, a ich miejsce zajmują nacechowane stylistycznie formacje wykorzystujące sufiksy o ustalonych znaczeniach, niezwiązanych z walutą (-евич, -онок), nierzadko sztucznych, właściwych jedynie slangowi (-фан, -дель). Obecne są też zapożyczenia z języków obcych oraz swoiste gry językowe. (MF)
Author headings:
au. Mieszkowska, Walentyna [Show]
Keywords: język rosyjski, język współczesny, nazwy pieniędzy, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), socjolekt młodzieżowy, żargon
Tags:
Classification:
9.2.1.3. Russian. Word-formation [Show]
9.2.4. Russian. Sociolinguistics [Show]