iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Dezintegracja formy wyrazu jako wykładnik pochodności słowotwórczej rzeczowników w polskim i rosyjskim języku potocznym
Author/editor: Michał Sajewicz
Published in: Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства : даклады V Міжнароднай навуковай канферэнцыі : Віцебск, 25-27 мая 2000 г. .- Віцебск, 2000 [Show]
Pages: 138-146
Languages: pol
Author headings:
au. Sajewicz, Michał [Show]
Keywords: derywacja wsteczna, derywat słowotwórczy, ekonomia językowa, język polski, język potoczny, język rosyjski, rzeczownik, ucięcie
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
8.2.1.3.1. Polish. Nominal formation [Show]
9.2.1.3.1. Russian. Nominal formation [Show]